Algemeen Dans

De afdeling dans
 

In de afdeling dans kan men terecht vanaf de leeftijd van 6 jaar.

In de 2de graad krijgen de kinderen de eerste 2 jaar dansinitiatie. Daarna volgen algemene artistieke bewegingsleer en artistieke training. De verschillende onderdelen zijn “karakterdans” (dansen op o.a. Russische en Hongaarse thema’s), lenigheid, improvisatie op thema’s en balletgeschiedenis, dit alles steeds op muziek. Af en toe worden ook moderne dansen aangeleerd. De totale lagere graad loopt tot de jongeren 12 worden.

Volwassenen starten onmiddellijk met artistieke bewegingsleer en artistieke training.

In de 3de graad wordt veel aandacht besteed aan “pointes”, het op de toppen van de tenen leren dansen zoals in klassiek ballet. Verder kan een leerling opteren voor hedendaagse dans, klassieke dans of dans en muziek.

In de 4de graad komt hier nog een keuze bij: theorie van de dans, maar de andere opties blijven natuurlijk ook mogelijk.

Het benodigde persoonlijke materiaal bestaat in de2de graad uit een balletpak, kousenbroek en balletschoenen. Vanaf de 3de graad zijn ook speciale schoenen voor de pointes nodig.