Muziek algemeen

 

INITIATIE

Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen hun eerste muziekstappen zetten in de cursus Muziekinitiatie.

 LAGERE GRAAD

4 leerjaren voor jongeren / 3 leerjaren voor volwassenen

Vanaf 8 jaar of vanaf het derde leerjaar lager onderwijs starten kinderen in de lagere graad Optie Algemene Muziekleer. Ze volgen gedurende 4 jaar de vakken Samenzang (SZ) en Algemene Muzikale Vorming (AMV), beter gekend als het vroegere 'notenleer'. Deze lessen worden klassikaal gegeven. Vanaf het tweede jaar volgen de leerlingen ook instrument- of zangles, in groepjes van 2 tot 4, met heel veel aandacht voor ieders persoonlijke ontwikkeling.

Jongeren vanaf 15 jaar en Volwassenen kunnen in de lagere graad onmiddellijk instrument- of zangles volgen, met daarnaast de klassikale AMV-les.

MIDDELBARE GRAAD

3 leerjaren

Vanaf de middelbare graad kan je kiezen tussen twee richtingen: Klassiek en Jazz & Lichte Muziek (in onze academie heet deze tweede richting PopJazz). De vakken Algemene Muzikale Vorming en Samenzang die je in de lagere graad volgde worden nu vervangen door het vak Algemene Muziek-Cultuur (AMC) (1 uur per week). Naast dit vak volgen zowel jongeren als volwassenen één van de onderstaande opties naar keuze:

Klassiek

 • Optie Instrument: je krijgt wekelijks één instrumentles en één les samenspel (groepsmusiceren). In de instrumentles ligt het accent op de ontwikkeling van vaardigheden zodanig dat op het einde van deze graad wordt voldaan aan een opgelegd niveau.
 • in de Optie Instrument mag het vak samenspel vervangen worden door koor of, voor pianisten en organisten, door begeleidingspraktijk.
 • Optie Samenspel: je krijgt wekelijks één les instrument en één les samenspel (groepsmusiceren). In de instrumentles worden de vaardigheden op maat van de leerling ontwikkeld. Vaardigheden met betrekking tot het samenspelen in groep kunnen ook in de instrumentles aan bod komen.
 • in de Optie Samenspel mag het vak samenspel vervangen worden door koor of, voor pianisten en organisten, door begeleidingspraktijk.
 • Optie Zang: je volgt wekelijks één zangles en één koorles. In de zangles ligt het accent op de ontwikkeling van vaardigheden zodanig dat op het einde van deze graad wordt voldaan aan een opgelegd niveau.
 • Optie Stemvorming: je volgt wekelijks één les stemvorming en één koorles. In de les stemvorming worden de vaardigheden op maat van de leerling ontwikkeld.

PopJazz

 • Optie Instrument PopJazz: je krijgt wekelijks één instrumentles en één les Jazzensemble (groepsmusiceren). In deze optie gaat het niet alleen om goed in de oren klinkende pop(ulaire) muziek te spelen. Dat kan immers ook in de Optie instrument klassiek zoals hierboven beschreven aan bod komen. In de optie PopJazz worden het gehoor, ritmisch gevoel en theoretisch inzicht verder ontwikkeld. Het uiteindelijke doel is het improviseren, los van de uitgeschreven partituur.
 • Optie Zang PopJazz: je krijgt wekelijks één zangles en één les Jazzensemble (groepsmusiceren). Je gehoor, ritmisch gevoel, theoretisch inzicht en improvisatiekunsten worden ontwikkeld.

 

Voor liefhebbers van theoretische vakken en componisten in spe:

 • Optie Algemene Muziekcultuur: in deze optie volg je het vak luisterpraktijk. In deze les ontleed je aan de hand van luistervoorbeelden muziek en leer je de achtergrond van muziek te begrijpen.
 • Optie Algemene Muziektheorie: in deze optie volg je het vak muziektheorie. Er gaat in deze lessen veel aandacht naar het zelf leren componeren en arrangeren van muziek.

 

HOGERE GRAAD

3 leerjaren

In de hogere graad valt het vak AMC dat je in de middelbare graad volgde weg. Je kiest één optie uit onderstaande lijst. Vaardigheden worden in de hogere graad verder en diepgaander ontwikkeld.               

Klassiek

 • Optie Instrument: zie middelbare graad, maar de les samenspel wordt nu vervangen door de les instrumentaal ensemble.
 • in de Optie Instrument mag het vak instrumentaal ensemble voor pianisten en organisten vervangen worden door begeleidingspraktijk.
 • Optie Samenspel: zie middelbare graad, maar de les samenspel wordt nu vervangen door de les instrumentaal ensemble.
 • in de Optie Samenspel mag het vak instrumentaal ensemble voor pianisten en organisten vervangen worden door begeleidingspraktijk.
 • Optie Zang: zie middelbare graad, maar de les koor wordt nu vervangen door vocaal ensemble (groepsmusiceren).
 • Optie Stemvorming: zie middelbare graad.

PopJazz

 • Optie Instrument PopJazz: zie middelbare graad. In de Optie Instrument PopJazz worden de vaardigheden zodanig ontwikkeld dat op het einde van deze graad wordt voldaan aan een opgelegd niveau.
 • Optie Samenspel PopJazz: zie middelbare graad Optie Instrument PopJazz. In de Optie Samenspel PopJazz worden de vaardigheden op maat van de leerling ontwikkeld.
 • Optie Zang PopJazz: zie middelbare graad. In de Optie Zang PopJazz worden de vaardigheden zodanig ontwikkeld dat op het einde van deze graad wordt voldaan aan een opgelegd niveau.
 • Optie Stemvorming PopJazz: zie middelbare graad Optie Zang PopJazz. In de Optie Stemvorming PopJazz worden de vaardigheden op maat van de leerling ontwikkeld.

 

Voor liefhebbers van theoretische vakken en componisten:

 • Optie Muziekgeschiedenis: in deze optie volg je alleen het vak muziekgeschiedenis, 2u per week.
 • Optie Muziektheorie: in de les muziektheorie ontwikkel je je compositorische vaardigheden. Het is een aansluiting op de lessen optie Algemene Muziektheorie in de Middelbare Graad. Als je geen eindattest Lagere Graad hebt behaald voor één van de hierna opgesomde instrumenten, volg je naast muziektheorie een wekelijkse instrumentles eveneens te kiezen uit deze reeks: piano-orgel-klavecimbel-accordeon-harp-luit-gitaar-slagwerk.
 • Optie Algemene Muzikale Vorming: in deze optie ontwikkel je in wekelijkse lessen van 2u alle vaardigheden die nodig zijn om te slagen voor een toelatingsproef aan het Hoger Kunstonderwijs Muziek. Als je kiest voor deze optie moet er nog een bijkomende optie gevolgd worden, tenzij je al een getuigschrift Hogere Graad behaald hebt. SAMWD biedt de optie Algemene Muzikale Vorming aan onder de naam Talententraject Hogere Graad. Meer info hierover vind je door te klikken op de link onderaan: