AMC

Algemene Muziek Cultuur (afgekort: AMC) is een klassikale cursus.  In deze cursus worden de bouwstenen van de muziek bestudeerd. Via vele luistervoorbeelden verkrijgt men beter inzicht in melodiebouw, gebruik van akkoorden, timbres, vormen, genres en stijlen.

Jongeren volgen in de middelbare graad één wekelijks lesuur AMC.

Volwassenen kunnen een modulesysteem volgen, waarbij de nadruk ligt op concertbezoeken, met voor- en/of nabespreking.