AMT/MT

Algemene MuziekTheorie (middelbare graad) en MuziekTheorie (hogere graad)

Je kan deze vakken als extra vak volgen in de middelbare of hogere graad.

Een goede theoretische kennis blijkt bijzonder praktisch. Niet alleen als je wil improviseren of zelf muziek wil schrijven, maar ook gewoon om muziek die je uitvoert of beluistert beter te begrijpen.

In deze cursus ga je een beetje in de schoenen van de componist staan: je verdiept je in de organisatie van de samenklanken. Uitgangspunt is de klassieke tonale harmonie. Daarin verwerf je een zekere bagage: je leert akkoorden schrijven en analyseren.

Voor spelers van akkoordinstrumenten vinden de vakken muziektheorie en begeleidingspraktijk in mekaar een harmonische aanvulling.