AT

De lessen artistieke training (afgekort: AT) worden ingevuld op verschillende manieren.  Men leert bijvoorbeeld een klassieke dans aan als aanvulling op de dansles zodat er een andere visie op de oefeningen ontstaat.  In deze lessen krijgen de leerlingen soms ook een moderne dans aangeleerd en wordt er tevens gewerkt aan expressie en improvisatie.

In de artistieke training wordt aandacht geschonken aan het dansante aspect, zonder de techniek uit het oog te verliezen:  muzikale invulling, het exploreren van de eigen bewegingsmogelijkheden, choreografie en compositie, …