Begeleidingspraktijk

Begeleidingspraktijk (afgekort: BP) is een groepsgericht keuzevak voor leerlingen die piano, orgel of gitaar bespelen.

Dit vak kan gevolgd worden vanaf de 3de graad. Bij begeleidingspraktijk gaan we uit van de eigen creativiteit om zo via zichtlezingen, improvisatie, werken met akkoorden, begeleidingen en vooral verruiming van het muzikaal bewustzijn, naar artistieke zelfstandigheid te groeien.