Begeleidingspraktijk

Begeleidingspraktijk (afgekort: BP) is een groepsgericht keuzevak voor leerlingen die piano of orgel bespelen.

Dit vak kan gevolgd worden vanaf de middelbare graad. Bij begeleidingspraktijk gaan we uit van de eigen creativiteit om zo via zichtlezingen, improvisatie, werken met akkoorden, begeleidingen en vooral verruiming van het muzikaal bewustzijn, naar artistieke zelfstandigheid te groeien.