Dansinitiatie

Op een speelse en creatieve wijze worden de basishoudingen en passen van klassieke dans (ballet) aangeleerd.  De kinderen leren zich bewust worden van hun lichaam en de ruimte.  We leggen extra accenten op muzikaliteit, beleving en expressie.  Dansplezier gegarandeerd!