Drama

DRAMA (3de graad)

Dit vak is vooral een voorbereiding op toneel.  Een groepsvak, waarbij men met hoogstens 15 leerlingen in een groep zit.  Er wordt vooral met improvisatie en korte teksten gewerkt.  De leerlingen leren luisteren en kijken naar elkaar.  Leren spelen ‘naar’ een publiek.

Lichamelijke en stemtechnische aspecten van het toneelspel worden bijgebracht.  Dit alles op een vrij speelse manier.