Koor en Vocaal Ensemble

Onze academie telt meerdere koren en diverse vocale ensembles. 

  • Gemengd koor
  • Jazzkoor
  • Jongerenkoor
  • Volwassenenkoor
  • Vrouwenkoor