Kortingen

 

VERMINDERD   INSCHRIJVINGSGELD

 

Welke attesten zijn vereist?

 

 1. Indien je ingeschreven bent als volledig uitkeringsgerechtigd werkloze ( of gelijkgestelden) of je bent persoon ten laste van een volledig uitkeringsgerechtigd werkloze.
  Vereist: een attest van de VDAB, enkel indien het uitgereikt is in de maand september  — plus een attest van gezinssamenstelling (te verkrijgen op het gemeentehuis) indien de korting bedoeld is voor een kind ten laste.
  Opmerking: tewerkgestelde werklozen en bruggepensioneerden komen helaas niet in aanmerking.

 

 1. Indien je recht hebt op een leefloon.

Vereist: Hiervoor is een attest nodig van het OCMW of een attest inkomensgarantie voor ouderen + een attest van gezinssamenstelling.

 

 1. Indien je erkend bent als persoon met een handicap, of persoon ten laste van een persoon met een handicap:
    * Personen die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen:
         • een inkomen vervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’;
         • een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’.
    * In de categorie jongeren en jongvolwassenen ( tem 18 jaar) wordt het verminderd tarief toegekend aan begunstigden van een verhoogde kinderbijslag met een erkenning van ten minste 66%. Dat percentage komt overeen met minstens 4 punten op het criterium zelfredzaamheid
  Vereist: attest FOD sociale zekerheid met vermelding riziv-nr. + geldigheidsperiode.
  Indien de korting voor een kind ten laste is bedoeld moet ook een attest van gezinssamenstelling (te verkrijgen op het gemeentehuis) bijgevoegd worden.

 

 1. Indien je begeleid wordt via de Bijzondere Jeugdzorg (tot 18 jaar)  
  Vereist: hier is een bewijs dat hij/zij in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling verblijft nodig.
   
 2. Indien je erkend politiek vluchteling bent.

Vereist: een attest van het OCMW, plus een attest van gezinssamenstelling (te verkrijgen op het gemeentehuis) indien de korting voor een kind ten laste is bedoeld.

 

 1. Indien er een tweede inschrijving is binnen hetzelfde gezin (enkel voor de -18 jarigen)  Let wel, enkel als voor het eerste gezinslid het volledige inschrijvingsgeld betaald werd, in een academie voor beeldende kunsten of een academie voor muziek, woord en dans.  
  Vereist: het betalingsbewijs van het eerste gezinslid..

 

 1. Indien je reeds ingeschreven bent aan een academie voor muziek, woord en dans (enkel voor de -18 jarigen)  Let wel, enkel als voor de opleiding in deze andere academie (muziek, woord of dans) het volledige inschrijvingsgeld betaald werd.  
  Vereist: het betalingsbewijs van de andere academie.

 

Indien je in aanmerking komt voor de korting, bezorg je ons het vereiste attest bij de inschrijving. Je kan je ook inschrijven zonder attest. Dan betaal je echter het volledige inschrijvingsgeld. Als je ons nadien nog tijdig je attest bezorgt, dan krijg je het verschil terugbetaald.