Kunstverkenner

Kunstverkenner ontstond in 2001 op vraag van de inspectie van het DKO. Doel van het project is kansarmen en migranten de weg naar het Kunstonderwijs helpen ontdekken. Zo ontstond een samenwerking tussen de Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans Beringen, het Sint-Franciscuscollege Heusden-Zolder en CC MUZE, waar jongeren de kans krijgen om theater te spelen in heterogene groepen om zo tot wederzijds begrip en samenwerking te komen. De  Koningin Paolastichting nomineerde het project en we werden door de Koningin zelf ontvangen. Kunstverkenner bestaat uit drie leeftijdsgroepen:

Twaalf tot vijftien jaar: Kunstverkenner Junior

Vijftien tot achttien jaar: Kunstverkenner Senior

Achttien plus: Kunstverkenner Nestor

Alle leerlingen Woord van de Stedelijke Academie mogen deelnemen aan dit project. Men is wel verplicht om alle vakken binnen de richting Woord te volgen.