Lagere graad jongeren Muziek

 

Studierichting Graad Optie Jaar Vak 1 Vak 2 Vak 3
Muziek LG jongeren AML L1 AMV (2u/week) SZ (0,5u/week)  
Muziek LG jongeren AML L2-L3-L4 AMV (2u/week) SZ (0,5u/week) Instrument (1u/week)

Het vak AMV wordt twee keer per week gegeven (2 keer 1u/week). De les samenzang van 0,5u/week wordt aansluitend gegeven op één van de twee AMV-lessen. Zo heb je dus samen één lesmoment AMV-SZ van 1,5u/week en één lesmoment AMV van 1u/week. Vanaf het tweede leerjaar (L2) komt daar dan de instrumentles van 1u/week bij.

Gebruikte afkortingen

  • AML:   Algemene Muziekleer
  • AMV:   Algemene Muzikale Vorming
  • L:         Lagere (het cijfer na L duidt het leerjaar aan: 1 is het eerste leerjaar van de lagere graad, 2 het tweede enzoverder)
  • LG:      Lagere Graad
  • SZ:       Samenzang