Lagere graad volwassenen

 

Studierichting Graad Optie Jaar Vak 1 Vak 2 Vak 3
Muziek LG volwassenen AML L1-L2-L3 AMV (2u/week) SZ (0,5u/week) Instrument (1u/week)

De vakken AMV en SZ worden samen gegeven tijdens één lesmoment van 2,5u/week. Volwassenen volgen reeds vanaf het eerste jaar de instrumentles en dat kan zowel in de klassieke als in de PopJazz-richting. Om in de Lagere Graad volwassenen in te schrijven moet je 15 jaar zijn.

Jongeren vanaf 12 jaar kunnen starten in een traject op hun maat. Zij volgen in de lagere graad net als de kinderen twee lestijden AMV per week (1u + 1,5u) en kunnen net als de volwassenen meteen starten met instrumentlessen.

Gebruikte afkortingen

  • AML:  Algemene Muziekleer
  • AMV:  Algemene Muzikale Vorming
  • L:        Lagere (het cijfer na L duidt het leerjaar aan: L1 is het eerste jaar van de lagere graad, L2 het tweede enzoverder)
  • LG:     Lagere Graad
  • SZ:      Samenzang