Lessenstructuur D

De studierichting Dans is uitgebouwd over 3 graden:  lagere (LG), middelbare (MG) en hogere graad (HG).

Leerlingen beginnen vanaf de leeftijd van 6 jaar of indien ze in het eerste leerjaar basisonderwijs zitten.