Lessenstructuur Muziek

De studierichting Muziek is uitgebouwd over 3 graden: lagere (LG), middelbare (MG) en hogere graad (HG).

Elke graad bevat één  of meerdere opties (keuzemogelijkheden).
Elke optie omvat meerdere vakken.

Volwassenen (vanaf 15 jaar) doorlopen hetzelfde curriculum als de jongeren (vanaf 8 jaar). De vakken worden voor hen, zowel op inhoudelijk als op organisatorisch vlak, afzonderlijk ingericht.  Volwassenen volgen 1x per week AMV (2,5u) en kunnen dadelijk vanaf het eerste jaar beginnen met instrumentlessen.

Ter info: in praktijk is het vak Samenzang (SZ) opgenomen in het vak Algemene Muzikale Vorming (AMV).

Toelatingsperiode

Wie reeds over een zekere kennis beschikt en tevens de vereiste leeftijd heeft bereikt, kan toegelaten worden in elk leerjaar. Het is de leerkracht die een leerling evalueert en na een proefperiode en een proces verbaal opstelt waarbij hij de leerling tot een bepaalde graad toelaat.