Lessenstructuur Woord

Kinderen kunnen vanaf 8 jaar of vanaf het derde leerjaar instappen in de studierichting woord.

Door de verschillende vakken heen is HET WOORD uitgangspunt om te werken aan authenticiteit van de spreker/speler.  Het lichaam / de stem zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.  Eerder dan een universeel ideaalbeeld na te streven trachten we te werken vanuit het individu en te ontwikkelen, te verruimen wat reeds aanwezig is.  Er wordt dus ruim aandacht besteed aan het non-verbale aspect, aan lichaamstaal en présence.

De studierichting Woord is uitgebouwd over 3 graden: lagere graad (LG), middelbare graad (MG) en hogere graad (HG).

Elke graad bevat 1 of meerdere opties (keuzemogelijkheden).

Elke optie omvat 1 of meerdere vakken (hoofdvak en aanvullend vak)

Volwassenen starten onmiddellijk in de middelbare graad

Wie reeds over een zekere kennis beschikt en tevens de vereiste leeftijd heeft bereikt kan toegelaten worden in een hoger leerjaar.  Het is de leerkracht die een leerling evalueert en een proces verbaal opstelt waarbij hij de leerling tot een bepaalde graad (her-)oriënteert. 

Opmerking:  kinderen (-12j) kunnen ten hoogste starten in L3.

Om tot een leerjaar in de middelbare of hogere graad te worden toegelaten dient de leerling wel een bepaalde leeftijd te hebben

  • Middelbare graad         minimum 12 jaar
  • Hogere graad               minimum 15 jaar