Muziekinitiatie

In de lessen muziekinitiatie maken de leerlingen op een speelse manier kennis met de wereld van muziek. We benaderen de muziek langs verscheidene kanten.

ZINGEN - We verkennen de mogelijkheden van de stem en zingen veel liedjes, hoog, laag, zacht, luid, solo en samen.

SPEL - We zoeken, vertellen, proberen, herkennen, testen uit ...

LUISTEREN – We leren luisteren naar geluiden, naar muziek, naar elkaar...

BEWEGEN – We marcheren, dansen, dirigeren, bodydrummen...

INSTRUMENTEN – We spelen op instrumenten op kindermaat, maar ook op echte orkestinstrumenten.

Muziekinitiatie kan je volgen wanneer je in het 1e en 2e leerjaar van de lagere school zit. Het vak is een ideale voorbereiding op de lessen AMV die je kan volgen vanaf het 3e leerjaar. Er is voor elke klas muziekinitiatie één lesuur per week. Er zijn geen werkboeken, toetsen of taken.