OMV

Ortho-Agogische Muzikale Vorming

In het project ortho-agogische muzikale vorming krijgen jongeren en volwassenen met een beperking een muziekopleiding. De leerlingen zingen, bespelen instrumenten, luisteren naar muziek en bewegen op muziek. Deze leerlingen volgen meestal één uur per week les; de leerkrachten hanteren een aangepaste, ervaringsgerichte methodiek.