Project muzische vorming

Project muzische vorming is een project waarin we de verschillende muzische domeinen (muziek, beeld, media,...) aanbieden aan scholen met bijna uitsluitend kinderen van een andere origine en in vele gevallen ook kansarme kinderen. De leraar gaat naar de dagschool toe en geeft de muzische les in de school zelf; de klasleraar is tijdens deze les ook aanwezig en op die wijze wordt het ook een bijscholing muzische vorming voor deze leerkracht. De kinderen leren liedjes zingen, instrumenten bespelen, toneel spelen,... met als bedoeling zichzelf te ontplooien en hun zelfbeeld te verbeteren.

Elk jaar is er een toonmoment, dit kan op het schoolfeest zijn of op een speciale uitvoering van een musical of tentoonstelling.