Toneel

TONEEL (3de en 4de graad)

Wanneer men toneel speelt of theater maakt, verbeeldt men een handeling voor publiek.

Het ontwikkelen van een rol, samenspelen, het inzetten van creativiteit en inleving op de scène komen aan bod.

Meestal is een tekst het uitgangspunt, de fantasie van de spelers brengt hen tot een persoonlijke interpretatie, vaak mondt dit werk uit in een voorstelling.