Welsprekendheid

WELSPREKENDHEID

In deze cursus gaan we op zoek naar een geschikte taal en spreekwijze om onze kennis of overtuiging te delen met onze omgeving.

Belangrijk binnen de cursus is het ontdekken van onze eigenheid als spreker.  We leren onszelf beluisteren alsof we onze eigen toeschouwer waren.  Van daaruit wordt gewerkt aan ons ‘spreek-instrument’:  lichaam(s)-taal, stem en ademhaling worden getraind.

We sleutelen eveneens aan de formulering van onze boodschap. 

Om te oefenen kruipen we in de huid van grote redenaars, voeren verhitte debatten en modereren praatshows.  Zo ervaren we ook het plezier van de spreekkunst.

Gaandeweg voelen we ons vrijer om te spreken wanneer we gehoord willen worden.