Woord

De afdeling woord wil meer zijn dan alleen maar WOORD

Kinderen kunnen vanaf 8 jaar of vanaf het derde leerjaar instappen in de richting woord.

Door de verschillende vakken heen is HET WOORD uitgangspunt om te werken aan de authenticiteit van de spreker / speler. Het lichaam / de stem zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. Eerder dan een universeel ideaalbeeld na te streven, trachten we te werken vanuit het individu en te ontwikkelen, te verruimen wat reeds aanwezig is. Er wordt dus ruim aandacht besteed aan het non-verbale aspect, aan lichaamstaal en présence.

Afdeling: jongeren (1u/week)

2de graad: woordlab vanaf 8 jaar.  Hier maak je kennis met woordkunst! Je goochelt met je mond om tot zuivere klanken te komen. Je zoekt naar een leuke manier om voor een publiek te staan. Je speelt toneel en vertelt. Afhankelijk van je leeftijd en kunnen sluit je aan bij de klas die volgens de leerkracht het best bij jou past.

3de graad: iets meer gevorderden (2 uur/week)
3.1 en 3.2: 1u Drama en 1u Voordracht
3.3: 1u Toneel en 1u Voordracht
Drama
Dit vak is vooral een voorbereiding op toneel. Een groepsvak, waarbij men met hoogstens 15 leerlingen in een groep zit. Er wordt vooral met improvisatie en korte teksten gewerkt. De leerlingen leren luisteren en kijken naar elkaar. Leren spelen ‘naar ‘ een publiek.
Lichamelijke en stemtechnische aspecten van het toneelspel worden bijgebracht. Dit alles op een vrij speelse manier.
Voordracht
In deze richting staat de tekst centraal. Dat kan proza zijn, een gedicht, een dialoog of kort verhaal. We analyseren en ontdekken wat je er op de planken mee kan doen. We vertrekken steeds vanuit jouw persoonlijkheid.

 
Toneel
Wanneer men toneel speelt of theater maakt, verbeeldt men een handeling voor publiek.
Het ontwikkelen van een rol, samenspelen, het inzetten van creativiteit en inleving op de scène komen aan bod.
Meestal is een tekst het uitgangspunt, de fantasie van de spelers brengt hen tot een persoonlijke interpretatie, vaak mondt dit werk uit in een voorstelling.
 

4de graad: gevorderden (2u/week)
Wij bieden volgende opties aan:
1.Voordracht
2.Toneel
3.Welsprekendheid
In deze cursus gaan we op zoek naar een geschikte taal en spreekwijze om onze kennis of overtuiging te delen met onze omgeving.
Belangrijk binnen de cursus is het ontdekken van onze eigenheid als spreker.
We leren onszelf beluisteren alsof we onze eigen toeschouwer waren.
Van daaruit wordt gewerkt aan ons 'spreek-instrument':
lichaam(s)-taal, stem en ademhaling worden getraind.
We sleutelen eveneens aan de formulering van onze boodschap.
Om te oefenen kruipen we in de huid van grote redenaars,
voeren verhitte debatten en modereren praatshows:
zo ervaren we ook het plezier van de spreekkunst.
Gaandeweg voelen we ons vrijer om te spreken wanneer we gehoord willen worden.
 

B. Afdeling Volwassenen (vanaf 15 jaar)

Leerlingen krijgen twee uren:
1u vv (cfr. Avv)
1u Voordracht/Welsprekendheid of Toneel. Inhoudelijke uitleg (cfr. Jongeren)